Práce v TDK

 

Administrativa a IT

Výroba malých součástek s velkým významem není pouze o oblasti výroby a tehcnologie. Důežitou roli hrají oddělení administrativy a IT, která zajišťují hladký průběh každodenních firemních činností. Pojďte s námi podořit výrobu a technologii.  V oblasti administrativy a IT máme otevřené tyto THP pozice:  

Studenti

Pojď s námi proniknout do nitra našich firemních procesů a podílej se na výrobě feritových jader a keramických pozistorů!