Podmínky používání

Podmínky používání webových stránek společnosti Podmínky používání webových stránek společnosti TDK Electronics s.r.o., člena nadnárodní skupiny TDK.

1. Obecně

1.1 Veškeré použití této webové stránky poskytované společností TDK Electronics s.r.o.(dále jen „webová stránka“) podléhá níže uvedeným podmínkám užívání (dále jen „Smluvní podmínky“). Tyto podmínky mohou být ve zvláštních případech rozšířeny, pozměněny nebo nahrazeny dalšími podmínkami. Smluvní podmínky si pozorně přečtěte, pokud je nepřijmete, nesmíte webové stránky používat. Používání webových stránek se považuje za přijetí těchto podmínek. Tato webová stránka je provozována společností TDK Electronics s.r.o.(dále jen „Provozovatel“).

2. Služby

2.1 Provozovatel spravuje informace, případně dokumentaci, tak aby byly vždy aktuální a pravdivé.

2.2 Provozovatel může kdykoliv přestat provozovat webové stránky nebo jejich část. Provozovatel nezaručuje, že webová stránka bude vždy dostupná.

3. Práva k užívání informací, programů a softwaru

3.1 Informace, programy a software (včetně dokumentace) na těchto webových stránkách podléhá těmto Smluvním podmínkám užití.

3.2 Provozovatel uděluje uživateli nevýlučné a nepřenositelné právo používat informace, programy a software (případně dokumentaci), které jsou uvedeny na webové stránce v dohodnutém rozsahu.

3.3 Provozovatel neustále pracuje na ochraně webových stránek. Existuje zde ale riziko napadnutí webu neoprávněnými osobami (například hackerů), kteří získají přístup k webové stránce a k informacím, které web obsahuje. Provozovatel neodpovídá za žádné ztráty způsobené tímto způsobem.

4. Duševní vlastnictví

4.1 Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva vyplývající z platných ustanovení o autorských právech ohledně webových stránek a jejich obsahu. Obsah webových stránek nesmí být duplikován, přenášen, distribuován nebo uložen v jakékoliv formě bez písemného souhlasu provozovatele.

4.2 Každá kopie obsahu webových stránek vytvořená uživatelem musí obsahovat odkaz na autorská práva společnosti TDK Electronics s.r.o. Pro konkrétní obsah webových stránek mohou být stanovena další omezení používání. Tato omezení musí být také dodržována.

4.3 Názvy společností TDK a EPCOS jsou registrované ochranné známky. Tyto ochranné známky nesmí být používány bez písemného souhlasu provozovatele. Totéž platí pro všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy a názvy výrobků.

5. Hypertextové odkazy

5.1 Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy způsobují, že uživatel opustí web. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za tyto odkazy. Provozovatel výslovně nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah těchto odkazů ani za jakýkoli související přenos dat. Uživatelé tyto webové stránky třetích stran využívají na vlastní riziko.

6. Ochrana dat

6.1 Provozovatel provozuje webové stránky v souladu s platnými právními předpisy o ochraně dat. Provozovatel nebude shromažďovat osobní údaje například e-mailovou adresu, telefonní číslo, bydliště atd.) prostřednictvím webové stránky bez souhlasu uživatele.

6.2 Pokud se uživatel rozhodne poskytnout provozovateli osobní údaje, může provozovatel tyto údaje uložit, vyhodnotit a předat je dceřiným společnostem. Provozovatel jinak neposkytne osobní údaje třetím stranám.

6.3 Informace, které webové stránky shromažďují automaticky, nejsou a nebudou spojeny s žádnou konkrétní osobou. Tyto informace zahrnují používaný prohlížeč, operační systém, četnost návštěv, délku návštěv a zobrazené stránky. Provozovatel tyto údaje používá výlučně k tomu, aby určil, jak je web pro návštěvníky atraktivní a jak může být jeho obsah vylepšen.

7. Hypertextové odkazy

7.1 Uživatel zaručuje, že veškeré údaje, které uživatel pošle provozovateli prostřednictvím e-mailu nebo pomocí webového formuláře, neobsahují žádné neoprávněné nebo nesprávné zveřejnění a že uživatel je oprávněn tyto údaje předat provozovateli. Uživatel také zaručuje, že tato data neobsahují žádné viry a že uživatel ověřil údaje o virech.

7.2 Přenos dat přes internet nemůže být zcela bezpečný. Veškeré důvěrné údaje na webových stránkách jsou předávány v šifrované podobě v souladu s příslušnými technickými normami. Uživatelé využívají technologie poskytované provozovatelem pro přenos dat na vlastní riziko.

8. Ostatní

8.1 Veškeré dodatečné dohody musí být písemné. Každá dohoda o zrušení tohoto formálního požadavku musí mít také písemnou formu.

8.2 Jakýkoli spor vzniklý v důsledku užívání webové stránky nebo v souvislosti s ní bude podléhat hmotnému právu České republiky.

 

Publikoval:

TDK Electronics s.r.o.
Feritová 1
787 01 Šumperk
Česká republika