Údržbář na zkoušku – první úspěšní absolventi programu!

Certifikáty za absolvovaní programu Údržbář na zkoušku rozdány! Kluci již zakončili svou údržbářskou etapu u nás v TDK! Úspěšně se podíleli na dílčích úkolech, které obnáší pozice elektronika (oprava robotického autíčka, které zkoumá vnitřní části pecí a odhaluje závady) a mechanika (preventivní údržba strojů, která zahrnuje výměnu motorů, převodovek, ložisek, dále také mazání pohyblivých částí strojů, čištění průtokoměrů, trysek apod.).

Věříme, že se klukům u nás líbilo a těšíme se na další spolupráci!