Seřizovač na zkoušku – další úspěšný absolvent programu!

Vyslali jsme do světa dalšího úspěšného absolventa programu „SEŘIZOVAČ NA ZKOUŠKU!“ Honza se podílel na dílčích úkolech, které obnáší pozice seřizovače (nastavení a seřízení stroje na daný typ jader, kontrola vstupních polotovarů, zjištění a nastavení hodnot dle příslušného výrobního návodu a specifikace měření pro daný typ jader na měřícím pracovišti,…).

Posláním tohoto programu pro studenty středních škol je přiblížit práci našich seřizovačů studentům, seznámit je se stroji a konkrétními procesy na středisku.

My věříme, že se Honzovi u nás líbilo a těšíme se na další spolupráci!