Cena hejtmana Olomouckého kraje za rok 2022

V pondělí 13.11.2023 proběhlo v olomouckém Červeném kostele vyhlášení Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost a je nám ctí Vám oznámit, že jsme se umístili na 🏆 1. místě v oblasti SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA! 

Cílem této soutěže bylo ocenit podniky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací.

A o co se vlastně jedná? Jako společensky odpovědná firma plníme právní předpisy nad jejich rámec a uplatňujeme odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Rádi se účastníme lokálních charitativní projektů a prostřednictvím pestré nabídky akcí pro zaměstnance podporujeme skloubení pracovního a rodinného života. Jsme rovněž šetrní k životnímu prostředí například tím, že třídíme odpad, šetříme energie a jsme environmentálně zodpovědní. 

Děkujeme Vám, všem našim zaměstnancům, kteří se na této oblasti podílíte a přispíváte k naší udržitelné budoucnosti.