TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Vývojové pracoviště PTC

Technická podpora zákazníků je naší velkou konkurenční výhodou zejména na evropském trhu. Pokud nechceme být jen levnými výrobci a pořád druhými v řadě, musíme úzce spolupracovat s našimi zákazníky na nových produktech a společně s nimi připravovat dlouhodobé projekty i na několik let dopředu.
Vývoj PTC

Co se vlastně za tajemnou zkratkou PTC skrývá?

PTC je zkratka Positive Temperature Coefficient. Jedná se o součástku, která má kladnou změnu odporu se zvyšující se teplotou. Podle toho se také jmenuje naše oddělení. Oddělení aplikovaného vývoje má 12 pracovníků, z toho devět je vysokoškolsky vzdělaných. Je součástí vývoje pozistorů s centrem v Deutschlandsbergu, vedeného Dr. Steinbergerem. Šumperské oddělení se zabývá zejména aplikačním vývojem, který vychází ze stávajících materiálů a technologií. Pokud je potřeba vyvinout výrobek, který obsahuje nové materiály nebo technologie, obrací se na centrální vývojové oddělení v Deutschlandsbergu. Skupina aplikovaného vývoje v Šumperku je rozdělena na část aplikačního vývoje, vývoje materiálů a asistenty.

Co je vlastně hlavním úkolem vývojového oddělení?

Oddělení aplikovaného vývoje PTC v Šumperku je především zodpovědné za všechny nestandardní požadavky zákazníků. To jsou všechny požadavky mimo opakovanou výrobu.

Jak takové požadavky vypadají?

Divize PTC EPCOS nemá téměř žádný katalogový typ. Většina produktů je šitá zákazníkovi na míru. To znamená, že jejich vývoj probíhá ve spolupráci zákazníka a TDK Electronics. Zákazník zpravidla zadá svůj požadavek na to, jak má PTC vypadat, nebo jak se má chovat v jeho výrobku. Úkolem oddělení aplikovaného vývoje je potom převést tento požadavek ve specifikaci, odsouhlasit ji se zákazníkem a připravit prototyp. Jakmile je prototyp schválen, vývojář musí spolu s odděleními výroby, technologie a kvality nalézt způsob, jak nová PTC vyrábět, a připravit pro zákazníka předsérii, na které proběhnou podle potřeby spolehlivostními testy. Jakmile i předsérie splní specifikaci, je úkolem vedoucího projektu zajistit její schválení u zákazníka i v TDK Electronics. Po schválení je úkolem vedoucího projektu stále sledovat produkt ve fázi jeho náběhu a spolupracovat s technologií a výrobou na odstranění případných „dětských vad“. Vývoj nových výrobků je řízen projektově, což znamená v etapách, které jsou schvalovány předepsaným managementem.

Vyvíjíte i nové materiály?

Ne všechny požadavky zákazníků se dají splnit s použitím současných materiálů a zařízení. Proto existují úkoly (opět projektově řízené), které myslí dále dopředu a snaží se posunovat naše výrobky směrem k vyšší kvalitě a přidané hodnotě. Šumperské oddělení se zabývá zejména materiály a technologiemi, které jsou k dispozici v Šumperském závodě. Příkladem je např. vývoj nové stříbrné metalizace Heraeus, která vznikla společným vývojem s předním německým výrobcem materiálů z drahých kovů. Toto stříbro umožňuje díky jemnějším částečkám nanášet tenčí vrstvu elektrody, což snižuje cenu PTC a zvyšuje konkurenceschopnost nejen naši, ale i našich zákazníků vůči asijské konkurenci.

Jaké další požadavky ještě mají zákazníci?

Často se na nás obracejí s prosbou změřit parametry PTC, které nejsou ve specifikaci, nebo které jsou důležité při aplikaci. Nedávno jsme např. pro velkého automobilového zákazníka hledali příčinu klepání v jejich topení, které obsahuje naše PTC.

Dá se říct, že vývojové oddělení a spolupráce s ostatními odděleními na výrobě vzorků, jsou klíčové pro celou výrobu divize?

Nestandardní losy, zvané u nás dumíčka, nejsou výmysly vývojáře, které jen zdržují od plnění plánu. Jinak pro nezasvěcené je los výrobní šarží, která má nestandardní požadavky na zpracování. Jsou to vesměs regulérní objednávky od zákazníků. Jsou to buď malé losy, které nelze vyrobit standardně, prototypy nových výrobků nebo testovací vzorky, na kterých si zákazníci zkoušejí svůj nový design. Proto mají stejnou, ne-li větší důležitost, ve srovnání se standardními losy. Zde máme veliký problém s rychlostí jejich výroby. Zatímco konkurence je schopná dodat vzorky během 2 týdnů, nám to trvá zpravidla 12-16 týdnu. To je pro spoustu zákazníků nepřijatelné a ztrácíme tímto zakázky, zejména na asijském trhu. Tím přicházíme o naši budoucnost. Jakékoliv zpoždění má za následek prodlevu vývojových projektů u zákazníků a neochotu kvalifikovat nový výrobek od EPCOSu.

Jak je to s konkurencí? Hrozí přesun výroby do Asie, jak to často vidíme u jiných výrobních firem?

TDK Electronics je ve většině tržních segmentů světovou jedničkou.  Důvodem je zejména technická úroveň našich výrobků, dále vyšší kvalita našich produktů a procesů ve srovnání se světovou konkurencí. Máme dominantní podíl na evropském trhu a náš podíl na asijském trhu trvale roste. Celkový podíl výrobků TDK Electronics na světovém trhu PTC elementů je cca 42%. TDK Electronics má téměř 100% podíl na trhu v segmentu Motorstartů, více než 50% podíl v segmentu vysokonapěťových topných elementů. Vyrábíme unikátní piezo senzory, které mají nejlepší parametry na světě, nebo čipy pro povrchovou montáž s vynikající stabilitou při pájení. Hlavní know how je kromě materiálu a designu výrobku také v procesu výroby, zejména výpalu. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný proces z hlediska energetického a finančního, není nebezpečí přesunu naší výroby do Asie.