TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Trainee program

Chceš se vzdělávat a vydělat si už při studiu na VŠ? Nabízíme ti naše trainee programy!

Challenge yourself!

Studuješ závěrečné ročníky na technické VŠ, zajímá tě projektová práce a rád za svou prací vidíš výsledky? Zapoj se do trainee programu challenge yourself a ukaž co v tobě je! Pracovat můžeš sám nebo s týmem kamarádů, spolužáků na projektu, za jehož úspěšné zpracování a realizaci ti bude náležet odměna! Docházku k nám přizpůsobíme potřebám tvého projektu a začít můžeš kdykoli v průběhu roku. Máme pro tebe hned dvě varianty výzvy. 1. Vyber si jedno z témat, které nabízíme ke zpracování, a začni na něm makat! Témata najdeš v záložce závěrečné práce! Stačí si jedno, které je tvému zájmu a studiu nejblíž vybrat a kontaktovat nás. Na úvodní informativní schůzce si vysvětlíme detaily a probereme představu garanta projektu a zároveň i tvoji. 2. Máš nějaké zajímavé téma, které by pro nás mohlo být přínosné a jeho řešení by mělo přidanou hodnotu? Napiš nám, téma nám představíš a třeba se domluvíme na spolupráci formou trainee!

Mentoring!

Studuješ 4-tý či 5-tý ročník technické vysoké školy a chceš se učit od nejlepších? Nabízíme ti placenou praxi formou mentoringu s našimi specialisty z oblasti vývoje, procesní, výrobní technologie, průmyslového inženýrství… Mentoring zahrnuje doprovázení mentora při každodenní práci, účast na jednáních, aktivní zapojení do svěřených projektů a delegování práce mentorem. Na docházce se domlouváš s mentorem dle svých možností, ale pro zajištění oboustranné efektivity je nutné chodit alespoň jednou týdně, tedy 8h. Za účast v tomto trainee programu ti bude náležet odměna dle odpracovaných hodin. Máš zájem? Napiš nám něco o sobě, co studuješ, jaká oblast výroby tě zajímá, a dohodneme schůzku, kde probereme detaily spolupráce. Napiš nám, o který z programů máš zájem.

Napiš nám, o který z programů máš zájem.

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti TDK Electronics, s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zájemce o spolupráci v oblasti Trainee programu u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn(a) s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost TDK Electronics, s.r.o., IČ: 25569341, se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.