TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Spolupráce se školami

Hledáš společnost ke spolupráci na závěrečné práci? Zpracuj ji v naší společnosti!
Chceš se vzdělávat a vydělat si už při studiu na VŠ? Nabízíme ti naše trainee programy!
Kde se můžeme potkat? Přijď se na nás podívat na pracovní veletrhy a další akce!
Exkurze ve výrobě
Zajímá vás, jak vypadá naše výroba? Pro školy připravíme exkurzi ve výrobě, vedenou našimi odborníky!
Jak si vedou absolventi v naší firmě? Mrkni na zkušenosti kolegů, kteří s námi spolupracovali již při studiu!
Studuješ na střední škole či učilišti a máš zájem o zkušenosti? Přijď si k nám vydělat a naučit se seřizovat stroje!
Jsme společnost TDK a spolupracujeme se školami...

Zajímá tě něco dalšího z pohledu spolupráce se studenty a se školami? Zeptej se nás!

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti TDK Electronics, s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zájemce o spolupráci: při závěrečné práci, Trainee programu, účasti na veřejné akci nebo události, Exkurze ve výrobě, programu Zkušenosti absolventů, programu práce na zkoušku nebo zaměstnání u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn(a) s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost TDK Electronics, s.r.o., IČ: 25569341, se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.