TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Přiďte na exkurzi do naší firmy!

Zajímá vás, jak vypadá naše výroba? Pro školy připravíme exkurzi ve výrobě, vedenou našimi odborníky!

Chcete nahlédnout pod pokličku jednomu z největších zaměstnavatelů na Šumperku? Napište nám, že máte zájem o exkurzi ve výrobě! Dohodneme termín, počet návštěvníků a odborníky, kteří vás budou firmou provázet. V úvodu se dozvíte něco o tom, co firma vyrábí, jak dlouho v Šumperku působí a poté vás odborníci provedou celou výrobou feritových jader nebo keramických pozistorů.

Pokud máte zájem o exkurzi, vyplňte prosím formulář.

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti TDK Electronics, s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zájemce o spolupráci v oblasti zajištění exkurze u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn(a) s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost TDK Electronics, s.r.o., IČ: 25569341, se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.