TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Předání šeku na 42.000 Kč

Dlouhodobou filozofií naší společnosti TDK Electronics s.r.o. je pomáhat regionu. Naším cílem je být regionu nablízku a přispívat v oblastech, které podporu silného partnera potřebují. Podporujeme aktivity v Šumperku a širokém okolí a zároveň se zaměřujeme na podporu aktivit spojených s našimi zaměstnanci.
Předání šeku

Minulý rok přibližně v tomto podzimním období nás napadlo uspořádat za pomoci našich zaměstnanců sbírku. Slovo dalo slovo a v prosinci roku 2016 se celá akce uspořádala. Sbírka měla u našich kolegů ohlas a celkem se podařilo vybrat částku v hodnotě 21.000 Kč. Tímto všem zaměstnancům, kteří přispěli, moc děkujeme za projevenou přízeň a snahu pomoci. Vedení naší společnosti pak vybranou částku zdvojnásobilo na krásnou konečnou sumu 42.000 Kč.

Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli vybraný obnos darovat Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Šumperk, kterou najdete na ulici Třebízského 1 v Šumperku. Důvodů, proč jsme zvolili zrovna tuto instituci, bylo hned několik. Posláním této mateřské školy je výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jako jsou vada řeči, zraku či sluchu. Školka je rovněž určena pro děti s  tělesným postižením, zdravotním omezením, s  mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra. Školka je také určena dětem s odkladem školní docházky. Na děti dohlíží kolektiv speciálních pedagogů. Samozřejmostí je nízký počet žáků ve třídách a individuální přístup ke každému z nich. Škola poskytuje jak kolektivní, tak individuální logopedii se speciálními pedagogy – logopedy. Dokonce zajišťuje i oční cvičení pod vedením ortoptických sester. Pokud je to potřeba, mohou se žáci spolehnout na pomoc asistenta pedagoga ve třídě. A v neposlední řadě nabízí škola poradenskou činnost. Spolupracuje s odbornými školskými poradenskými zařízeními, jako jsou například Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum Olomouckého kraje, Speciální pedagogické centrum Šumperk a Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené Olomouc.

Symbolický šek na částku 42.000,- Kč jsme předali ve středu 20. září přímo ve třídě plné dětí. Z rukou našeho pana generálního ředitele Ing. Jiřího Fibigra a prokuristy JUDr. Jiřího Panáka převzala šek za mateřskou školu vedoucí učitelka paní Pavlína Kochwasserová. Z daru škola financovala nákup nového nábytku do jedné ze tříd. Jak se rekonstrukce povedla, se dozvíte ve fotogalerii. Od dětí z třídy „Veverek“ jsme dostali krásné poděkování. Nakreslily nám spoustu obrázků a paní učitelka nám k nim přidala fotografie třídy, které dokumentují, jak vypadala třída před rekonstrukcí a jak s novým nábytkem. Za tento milý dárek na památku moc děkujeme.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat i našim zaměstnancům za vybraný příspěvek. Poskytnutý finanční dar je pro školu významnou pomocí. A velký dík patří také paním učitelkám za starostlivou péči, kterou dětem věnují.