TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Podporujeme region

Velmi rádi podporujeme aktivity, které dělají z našeho města skutečné kulturní centrum regionu.

Chceme, aby město Šumperk bylo atraktivním místem, kam se budou lidé rádi stěhovat a žít tu. Proto podporujeme vzdělávací, sociální i kulturní organizace a spolky, které si díky naší podpoře mohou dovolit koncepční práci. Ukazujeme tak, že nám na našich zaměstnancích opravdu záleží, protože nám záleží i na místě, kde žijí.

Rovněž podporujeme sportovní organizace a oddíly a to nejen ty profesionální. Sponzorujeme i různé soutěže, kterých se rádi účastní i naši zaměstnanci. Podpora sportovních oddílů v Šumperku a okolí není jen podporou našich zaměstnanců a jejich dětí. Je to i naše podpora regionu a lidem. Firemní politikou TDK na celém světě je podpora společenské odpovědnosti jednotlivých firem společnosti. TDK si váží toho, že může své aktivity rozvíjet v souladu s městem, regionem a jeho lidmi. Proto nepotřebujeme podporovat jen velké sportovní události, kde ukazujeme prestiž celé společnosti, potřebujeme podporovat především lidi v místě, kde pracujeme a kde žijí naši zaměstnanci.

zdn_7040_low

V letech 2016 a/nebo 2017 jsme dále podpořili tyto projekty z oblasti charity a sociálních služeb:

 • Pontis, Šumperk – prospěšná společnost poskytující sociální služby
 • Pomněnka, Šumperk - dobrovolná nezisková organizace pomáhající osobám s různým stupněm mentálního postižení
 • Dětské centrum Ostrůvek - příspěvková organizace poskytující zdravotní, sociální a výchovnou péči ohroženým dětem
 • Charita Šumperk - nezisková organizace zaměřená na poskytování zdravotnických a pečovatelských služeb potřebným
 • Český červený kříž - humanitární občanské sdružení, jehož posláním je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických
zdn_7040_low

Nezapomínáme ani na sport:

 • Klub sportovního tance NEXT, Šumperk
 • Table Tennis Club, Šumperk
 • Gymnastky, Šumperk
 • Hokejový klub Mladí Draci Šumperk
 • 1. badmintonový klub Šumperk
 • Mažoretky Severovýchod Zábřeh
 • TJ Šumperk
 • Fotbalový klub Šumperk
 • TJ Sokol Nový Malín
 • Ski klub Šumperk
 • Aeroklub Šumperk
zdn_7040_low

Podporujeme i společenské a kulturní dění v našem okolí:

 • Sdružení přátel folklóru Severní Hané
 • Spolek Artibi Šumperk
 • Spolek Jokes & Games
 • Dechový orchestr Sempre
 • Skupina přátel historie a šermu Páni z Bludova
 • Město Šumperk
 • Vlastivědné muzeum Šumperk
 • Centrum volného času Bozeňov
 • Zábřežská kulturní
zdn_7040_low

Finančně podporujeme i vzdělávání v našem regionu:

 • Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Šumperk
 • Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
 • vÚžasu z.ú. vzdělávací ústav živých alternativních směrů
 • Nadační fond Centrum bakalářských studií
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk