TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Lukáš Pečinka

Jmenuji se Lukáš Pečinka a v TDK Electronics pracuji od května roku 2017. S velkou dávkou štěstí jsem vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a právě v rámci studia mě přímo oslovila firma TDK s nabídkou na zpracování diplomové práce a zároveň na částečný úvazek okusit kulturu firmy.
Návštěva výrobního závodu v Indii s kolegy (Lukáš vpravo)

Když si jako mladý absolvent hledáš pracovní místo, ať již přímo, nebo přes první instanci, kterou je zpracování DP, je v první řadě velmi důležité si při prvních kontaktech s firmou (pohovory, ukázky výroby, atd.) všimnout, kolik se ve firmě pohybuje mladých pracovníků. Množství mladých lidí, které ve firmě potkáš, je totiž dost často známkou toho, jak velký dává firma prostor mladým lidem k růstu – už když s Tebou dělá pohovor hezká, mladá personalistka, můžeš si tento bod odškrtnout jako splněný.
Dalším důležitým faktorem pro výběr firmy, kde zpracuješ DP, jakožto možný vstupní klíč pro budoucí setrvání v této společnosti, jsou zkušenosti a zájem tvého nadřízeného. Jako absolvent, který mnohdy odchází ze školy s určitým množstvím teoretických a minimálním, až žádným množstvím praktických znalostí, je pro Tebe klíčové během několika prvních pracovních let získat co nejvíce know-how o tvé pracovní pozici a o práci obecně. O tom, jaké zkušenosti tvůj budoucí nadřízený má, se můžeš vhodnými otázkami velmi snadno přesvědčit už při pohovoru. Prověřit zájem nadřízeného o tvůj budoucí růst je mírně náročnější, avšak pokud již na vaše úvodní setkání přišel pozdě, nezajímá se o to, co firmě Ty osobně můžeš přinést a na případnou prohlídku po firmě Tě nevezme osobně, dá se tušit, že ani v následném pracovním vztahu pro něj nebudeš moc důležitý.
V neposlední řadě je to pak míra přínosu Tebe osobně pro firmu, na které by kromě tvého vedoucího mělo záležet i Tobě. Pokud totiž volíš firmu, ať již pro účely DP nebo jako zaměstnání, kde to co umíš, nebudeš schopný realizovat, protože v tom lepším případě již vše z toho ve firmě probíhá, v tom horším o to nikdo z Tvých kolegů a nadřízených nestojí, pak Tvá diplomka skončí v zaprášené složce, Tvá motivace realizovat další zlepšení bude mizivá a Tvůj potenciál zůstane nevyužitý.
Po zvážení všech nabídek, které jsem na tvorbu DP dostal, jsem poměrně jednoznačně, právě s přihlédnutím k těmto třem nejdůležitějším faktorům, zvolil „TDKčko“, protože do puntíku splňuje vše, co je z mého pohledu pro úspěšný start ve firmě a v pracovním životě důležité.
Poměrně krátce po dokončení DP si mě ve firmě nechali na plný úvazek jako průmyslového inženýra a dnes, po necelých 2,5 letech, je ze mě Koordinátor TPM - interní trenér pro TPM program – a spolupracuji s jedním z nejlepších Master Black Belt konzultantů pro TPM v Evropě. Takže kdybych s odstupem času měl zhodnotit své rozhodnutí, psát DP ve firmě TDK, určitě toho nelituji. A navíc jsou tu samí sympatičtí lidi! ☺