TDK_logo
EPCOS s.r.o.

Kontakt

Kontaktní údaje společnosti EPCOS s.r.o.
EPCOS s.r.o.

Sídlo společnosti a kontaktní údaje: 
EPCOS s.r.o. 
Feritová 1, 787 15 Šumperk 
Česká republika 
IČO: 25569341 

Volejte zdarma: 800 777 000 
Fax: +420 583 360 150 
E-mail: sekretariat.sk@epcos.com 
www.global.tdk.com 
www.facebook.com/TDKSumperk 

Kontakty pro uchazeče o zaměstnání: 
Tel.: +420 583 360 142 (dělnické pozice) 
Tel.: +420 583 360 315 (THP pozice) 
E-mail: nabory@epcos.com